شرکت بیمۀ سامان - آتیه سازان در راستای ترویج فرهنگ بیمه های زندگی (بیمه های عمر و تشکیل سرمایه) از علاقه مندان حرفۀ فروش و بازاریابی دعوت به همکاری می نماید. با توجه به اینکه نمایندگی بیمه تجارتی کاملا مستقل است، به فعالان در این رشته حقوق ثابتی تعلق نمی گیرد و شبکۀ فروش آتیه سازان بیمۀ سامان صرفا مسئول آموزش و حمایت اعضاء ست.  
  آذربایجان غربیاردبیلگیلانمازندرانگلستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیزنجانقزوینالبرزتهرانسمنانسنندجهمدانکرمانشاهاصفهانقممرکزیخرم آبادچهارمحال و بختیاریخوزستانسیستان و بلوچستانهرمزگانفارسیزدکرمانایلامسیستان و بلوچستانهرمزگانآذربایجان شرقی