استان :
 
سرپرستاستانآدرستلفن
آقای قربعلیيزدمیدان آزادی-خیابان فرخی-کوچه شماره 6-مجتمع وکلای دادگستری طبقه زیرزمین بیمه سامان کدپستی 8913963873 - شماره مبایل 0912759576936279195-035