استان :
 
سرپرستاستانآدرستلفن
طیبه ساعیهمدانخیابان پاستور- روبروی اورژانس- کوچه عزیزیان- پلاک39- طبقه2 
ذبیح اله مسلم خانی همدانميدان جانبازان انتهاي بلوار22بهمن