استان :
 
سرپرستاستانآدرستلفن
جواد بیدقیاردبيلاردبیل بزرگراه شهدا مابین ایستگاه سرعین وچهارراه حافظ نبش کوچه ی هفده شهریور طبقه دوم واحد سوم04533733784-04533733857