گروه فروش آتیه سازان بیمه سامان جهت تکمیل کادر فروش خود در حوزه بیمه عمر و تشکیل سرمایه به تعدادی کارشناس در سراسر کشورنیازمند است ویژگی های فعالیت در این زمینه:
*ارتقای شغلی
*رشد درآمدی
*حمایت های ویژه و استفاده از دفاتر سرپرستی جهت انجام کار
لطفا فرم ذیل را کامل نمایید.
 
نام :    
نام خانوادگی :  
کد ملی :  
شماره شناسنامه :    
تاریخ تولد :    
وضعیت تاهل :  
مدرک تحصیلی :  
جنسیت :  
استان :
شهر :
آدرس :  
تلفن همراه :  
ایمیل :